Skip to content
Fredrik Schjöld, Viktoria Ljungberg Hötzel, Joseph Wiebelhaus VIEW Arkitekter

VIEW Arkitekter AB startade i januari 2022 i Skåne med Malmö och Helsingborg som bas och med hela södra Sverige som affärsområde.

Sträckan från Trelleborg upp till Göteborg är vårt fokusstråk gällande kunder och uppdrag.

Vi som startat VIEW Arkitekter är Viktoria, Joseph och Fredrik. Tillsammans har vi styrkan och kunskapen att kunna förvalta stora som små projekt, oavsett beställare eller byggnadsstandard. Viktoria Ljungberg Hötzel är arkitekt och passivhusdesigner med bland annat många år som gestaltande och projekteringskunnig skolarkitekt. Joseph Wiebelhaus är arkitekt och 3D-fantast med brett fokusområde som idrottsanläggningar, handel, kontor samt bostäder. Fredrik Schjöld, projekteringsledare och byggnadsingenjör, är väl inarbetad som projekteringsledare och byggledare efter många år på entreprenadsidan.

-"Vår affärsidé är att med sund lönsamhet skapa god arkitektur för ett hållbart samhälle."

VIEW Arkitekter vill verka och bidra med glädje. Vår affärsidé är att med sund lönsamhet skapa god arkitektur för ett hållbart samhälle. Tillsammans med beställare och brukare vill vi arbeta mot projektmålen hållbarhet, funktionell estetik, effektivitet och sund ekonomi, och alltid med förvaltningsskedet i åtanke.

Vår arkitektur ska vara och kännas bra. För oss på VIEW Arkitekter är det en självklarhet att ligga i framkant kunskapsmässigt avseende teknik, lagkrav och hållbarhet, både internt och tillsammans med vårt breda nätverk inom byggsektorn.

Grundstenarna till vår affärsidé är respekt och förtroende. Vi är ett ägarstyrt nystartat bolag där vi ägare har lärt känna varandra som både kollegor och konsulter genom olika tidigare projekt och arbetsplatser. Det förtroende vi känner för varandra och den respekt vi hyser för varandra är stommen till vårt gemensamma företag, och den anda dessa byggstenar ger oss vill vi bygga vidare med i alla framtida kundrelationer vi får chansen att inleda.

Hoppas vi ses!